Kominowy System Grzewczy

Kominowy System Grzewczy (KSG) zbudowany jest ze szczelnie połączonych ze sobą elementów komina stalowego, wyposażonych w radiatory, tworząc rurę grzewczą zamkniętą w obudowie osłonowej. Całość może być umieszczona w szybie kominowym. Przestrzeń pomiędzy konstrukcją szybu kominowego, a kominem KSG wypełnia materiał izolacyjny. W trakcie procesu spalania powstaje olbrzymia ilość energii cieplnej, która jako produkt uboczny wszelkich urządzeń grzewczych odprowadzana jest wraz z dymem i spalinami do kominów, a następnie bezpowrotnie z nich usuwana.
Kominowy System Grzewczy przesyła do dalszego wykorzystania ciepło odzyskane w wyniku procesu absorpcji cieplnej ze środowiska gorącego dymu i spalin do zimnego środowiska komory grzewczej systemu.

Wszelkie prawa zastrzeżone